Skip to main content

Like a Gas Flame Going Out With the Sound of Trying for Life

(translated into Polish by Magdalena Stefánska), Humanistyka i Plec, II. Kobiety w Poznaniu Naukowym Wczoraj i Dzis, ed. Elzbieta Pakszys and Danuta Sobczynska, Adam Mickiewicz University Press, Poznan, 1997, pp.192-195.

Attachments
gas_flame.pdf (11.4 KB)