Skip to main content

Be Wanting

Folio, 3(2), 21 (1986); (translated into Polish by Magdalena Stefánska), Humanistyka i Plec, II. Kobiety w Poznaniu Naukowym Wczoraj i Dzis, ed. Elzbieta Pakszys and Danuta Sobczynska, Adam Mickiewicz University Press, Poznan, 1997, pp. 82-83.

Attachments
be_wanting.pdf (10.35 KB)